Voeding & Recht
Tarieven Slijpen Legal.JPG

Tarieven | Slijpen Legal

Tarieven voor juridisch advies zoals het opstellen of screenen van contracten en controleren van algemene voorwaarden en legal terms. Vraag naar de starterskorting. Gratis intake.

Tarieven

Tarief dienstverlening

Als hoofdregel hanteren wij een uurtarief van €195,- (excl. 21% btw). Dit tarief geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend. Bij duidelijk afgebakende opdrachten is het ook mogelijk om een vast tarief (fixed fee) overeen te komen. Bijvoorbeeld als er een contract moet worden opgesteld of gecontroleerd.

Bij kwesties met een internationale dimensie berekenen wij eveneens een uurtarief van €195,- ex btw. Denk bij internationale aspecten aan internationaal privaatrecht (IPR-zaken) of het redigeren of screenen van overeenkomsten in een vreemde taal, zoals Duits of Engels.

Slijpen Legal behoudt zich het recht voor om zaken zonder opgave van redenen te weigeren.

 


Strippenkaart

Het is ook mogelijk om met een strippenkaart te werken waarbij u van te voren uren met korting inkoopt. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen wij aan startende ondernemers in de food en feed sector een korting toe van 10% op het uurtarief.

Starterskorting

V0orwaarde voor starterskorting is dat het KvK nummer korter dan 6 maanden geleden is geregistreerd. We berekenen geen toeslagen zoals administratieve kosten voor het bijhouden van uw dossier. Dus wel starterskorting en geen kantoorkosten.

Voor alle opdrachten geldt dat wij in beginsel op voorschotbasis werken. De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de opdracht en de hoogte van het verlangde voorschot.

 

Betaling

Betaling van het uurtarief dan wel van het voorschot dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo beheersbaar mogelijk te houden.