Voeding & Recht

Blog over Voedingsmiddelenwetgeving, cosmeticaregels, Europese wetgeving en geneesmiddelenrecht

Blog met kennisartikelen inzake het levensmiddelenrecht. Aandacht voor cosmeticawetgeving, Europese Regelgeving en juridisch advies farmaceutisch recht. Daarnaast juridische wetenswaardigheden en kantoorupdates van Slijpen Legal!

Slijpen Legal spreker op Science Honours Academy Symposium over GMO’s

The EU Regulatory Framework on GM Food and Market Authorisation

Maandag 4 juni jl. had ik de eer om aanwezig te zijn bij en te spreken op het door de Science Honours Academy van de Universiteit Utrecht georganiseerde symposium over genetisch gemodificeerde organismen.

Slijpen Legal spreker op Science Honours Academy Symposium over  genetisch gemodificeerde organismen  (GMO's).

Slijpen Legal spreker op Science Honours Academy Symposium over genetisch gemodificeerde organismen (GMO's).

 

Science Honours Academy

Verzoek was om deze zeer gemotiveerde groep Science Honours studenten iets te vertellen over de Europese wet- en regelgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) oftewel genetically modified organisms (GMO’s). GMO’s kunnen op tal van manieren worden aangewend, maar een zeer belangrijke toepassing ligt op het gebied van landbouw en levensmiddelenproductie.

 

Interdisciplinaire module

Een belangrijke ambitie van de Science Honours Academy is om haar leden te laten zien hoe hun eigen vakgebied is gerelateerd aan andere wetenschappelijke disciplines, waaronder food & feed law. Vandaar deze interdisciplinaire module.

Aan de Science Honours Academy van de Universiteit Utrecht gaf  mr. Suzan Slijpen  uitleg over het wettelijk stelsel rondom GMO's en biotechnologie in de Europese Unie.

Aan de Science Honours Academy van de Universiteit Utrecht gaf mr. Suzan Slijpen uitleg over het wettelijk stelsel rondom GMO's en biotechnologie in de Europese Unie.

 

Levensmiddelenrecht: genetisch gemodificeerde organismen

Het levensmiddelenrecht kent bijzondere regels inzake het gebruik van GMO’s in food en feed. GMO’s zijn ‘organismen, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetische materiaal veranderd is op een wijze welke van nature door voortplanting en/of natuurlijke recombinatie niet mogelijk is’ aldus de definitie van richtlijn 2001/18 EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. De richtlijn doelt hier specifiek op het gebruik van biotechnologie.

Als GMOs worden verwerkt in producten die bestemd zijn voor de menselijke of dierlijke voedselketen, vallen ze onder het toepassingsbereik van zeer specifieke levensmiddelenwetgeving.

The EU Regulatory Framework on Genetically Modified Food and Market Authorisation.

The EU Regulatory Framework on Genetically Modified Food and Market Authorisation.

 

Wettelijk stelsel binnen de Europese Unie

Uitgangspunt van het wettelijke stelsel is dat het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen binnen de Europese Unie verboden is, tenzij er toestemming is verkregen. Deze toestemming kan enkel worden verkregen indien een bijzondere authorisatieprocedure voor markttoelating wordt gevolgd. Onderwerp van de voordracht was dan ook ‘The EU Regulatory Framework on GM Food and Market Authorisation.’

 

Andere sprekers die avond waren Karlijn Hasaart, als PhD verbonden aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, dr. Ir. Esther Kok, als hoofd van het departement Novel Foods and Agrichains verbonden aan RIKILT Wageningen University & Research en tot slot dr. Aniek van der Woude, als Lead Scientist verbonden aan Photanol.

Het was zonder meer een boeiende avond. Mijn dank gaat uit naar de Symposium Commissie van de Science Honours Academy voor de uitnodiging en de goede organisatie!

 

Meer weten over food & feed law?

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving inzake het gebruik van GMO’s in food & feed law? Neem gerust contact met ons op.